O NÁS

Naším záměrem je vytvořit účelový prostor pro produkci kvalitní zeleniny a ovoce, ale zároveň klademe důraz na propojení zemědělství s přírodou, využití šetrné techniky, pěstování bez pesticidů a umělých hnojiv a začleňování přírodních prvků (květinové pásy, úkryty a hnízdiště pro volně žijící živočichy apod.).

Upřímnou spoluprácí několika dobrých lidí vznikl projekt ZE-ZA-HRÁTKY, pod jehož záštitou bychom Vás chtěli přilákat do krásné oblasti Hejčinských luk, ukázat vám, jak pěstujeme a nabídnout Vám možnost nakoupit zdravou a čerstvou zeleninu. Pozemek, na kterém pěstujeme, by měl sloužit také jako společenské místo, kde se mohou lidé setkávat a společně trávit čas v přírodě. Rádi bychom, abyste se u nás cítili jako děti, které přijeli k babičce na venkov.


Každý náš výpěstek obsahuje čisté přírodní složky a kousek našich životů.

Nejsme certifikovaní BIO zemědělci, ale pěstujeme přírodě blízkým způsobem pro vlastní svědomí.

Upřednostňujeme osobní kontakt s odběrateli, proto abyste věděli, kdo a jak pěstuje Vaši zeleninu.


Proč ZE-ZA-HRÁTKY?

ZE jako ZELENINA... protože pěstování zeleniny je naším hlavním posláním.

Za zkratkou ZA se skrývá ZAHRADA... kromě pole obhospodařujeme také zahradu, která byla kolébkou celého projektu. A proto se také cítíme být spíše zahradníky než zemědělci. V současné době se na zahradě pěstují byliny a květiny.

a HRÁTKY... abychom při své práci byli šťastní, je třeba přijmout fakt, že vesmír je hravý. Ne vždy se vše daří podle plánu, obzvláště když si s námi začne pohrávat počasí. Také si rádi pohráváme s nápady a plány na další rozvíjení projektu. V budoucnu bychom rádi oživili některé tradice a přizvali Vás a Vaše děti ke společnému setkávání a slavení rytmů ročních období.

Pozemek, na kterém hospodaříme

Pozemek se nachází v katastru Olomouc – Řepčín, uprostřed území tzv. „Hejčínské louky“. Je to příměstská oblast, kde zemědělská činnost prolíná s rekreačním ruchem, a přitom je zde příroda obdivuhodně živá až divoká.

Rádi bychom zde navázali na tradici našich předků, kteří v této krajině hospodařili ještě před nástupem intenzivního zemědělského využívání. Pozemek, na kterém hospodaříme, máme v dlouhodobém pronájmu od paní Milušky Hufové, rodačky z Řepčína. Rodina paní Hufové využívala pozemek pro pěstování zeleniny po desetiletí.

fotky s paní Hufovou

Petr při jednání o pozemku s paní Miluškou Hufovou a jejím synem

My jsme převzali pozemek k užívání v roce 2015 v podobě intenzivního ovocného sadu. Stromy, převážně slivoně, zde byly vysazeny asi před 15 lety a byly v zanedbaném stavu. Pro nápravu stávajícího stavu a pro naše účely bylo nutné udělat radikálnější změny. Ponechali jsme pouze vitální jedince při okrajích pozemku a zbytek stromů bylo nutno vykácet, vytrhat kořeny a zornit půdu. Ponechané stromy postupně zmlazujeme, věnujeme jim péči a věříme, že našemu pozemku budou ještě dlouho poskytovat příležitostný stín a ochranu před větrem. V současné době tedy hospodaříme na pozemku o celkové rozloze 1,5 hektaru, z čehož švestkový sad tvoří 0,5 hektaru a jeden hektar je využíván pro pěstování zeleniny.

Daří se nám

2015 - kácení stromů a vytrhávání kořenů, stavba přírodního oplocení z větví

Tímto děkujeme všem přátelům, kteří se na pracích podíleli!


2016 - první orba, hnojení koňským hnojem, zelené hnojení, první úroda

Naše první úroda nebyla překvapivě zeleninová, ale ovocná. V roce 2016 nám stromy v sadu přinesly obdivuhodně velkou úrodu švestek. Díky tomu jsme si mohli zkusit vyrábět naše první produkty k prodeji. Vyzrálé švestky jsme sbírali každý den a vyráběli dětské přesnídávky, povidla i slivovici. Největší úspěch však slavila švestková pomazánka s kakaem, kterou jsme pojmenovali „Švestkotela“.

2017 - půda je připravena k pěstování, náš první jarní výsev