ZE-ZA-HRÁTKY | GDPR Ochrana osobnch údajů Ze-za-hrátky

GDPR Ochrana osobních údajů

Platné od 25.5.2018

Správce dat

Správcem Vašich osobních údajů je
Mgr. Petr Gola, IČ 88004716, zodpovědný za prodej do restaurací a na trh,
a Ladislav Dobrý, IČ 05120250, zodpovědný za bedýnkový systém.

Jaká data zpracováváme

a) Po přihlášení do odběru novinek v naší databázi zpracováváme pouze emailovou adresu, kterou jste nám sami poskytli. Vaše údaje slouží výhradně k zasílání informačních e-mailů o aktuální nabídce sezónní zeleniny a ovoce, nabídce zeleninových bedýnek, prodeji z pole a případně novinky a informace o setkáních, které pořádáme. Přihlášení do databáze je možné prostřednictvím formuláře na webu nebo formou objednávky bedýnek.

b) Při objednávce zeleninové bedýnky zpracováváme Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon, adresu (v případě rozvozu) a historie Vašich objednávek.

Proč údaje zpracováváme

a) Vaše údaje zpracováváme, abychom Vás mohli informovat o námi pěstované zelenině, o kterou jste projevili zájem. Vaše údaje slouží výhradně k zasílání informačních e-mailů o aktuální nabídce sezónní zeleniny a ovoce, nabídce zeleninových bedýnek, prodeji z pole a případně novinky a informace o setkáních, které pořádáme.

b) Dále je účelem zpracování vyřízení Vaší objednávky zeleninové bedýnky, kterou jste si objednali.

Jak dlouho data uchováváme

a) Vaše údaje pro účely zasílání novinek zpracováváme po celou souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po odvolání Vašeho souhlasu bude e-mail z databáze smazán. Z odběru e-mailů se můžete kdykoli odhlásit přes webový formulář zde. Odhlásit se můžete i kdykoli v budoucnu kliknutím na odkaz v patičce každého informačního e-mailu.

b) Údaje nutné k objednání zeleninové bedýnky uchováváme po celou dobu nezbytnou k provedení objednávky, nejdéle však 5 let. Poté budou data nevratně smazány.

Kdo se dostane k Vašim datům

K Vašim osobním údajům se dostane osoba zodpovědná za zasílání informačních e-mailů, dále osoba zpracovávající objednávky zeleninových bedýnek a osoby chystající bedýnky a zajišťující rozvoz bedýnek.

Vaše práva

V souladu s novými předpisy máte právo na:

Bezpečnost Vašich údajů

Zajistili jsme technická opatření k zabezpečení datových uložišť tak, aby byla zachována bezpečnost Vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby.

Souhlas s podmínkami

Přihlášením do databáze odběru novinek nebo zasláním objednávky zeleninových bedýnek dáváte souhlas s těmito podmínkami a potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů .

V případě změny podmínek Vás budeme vždy informovat formou e-mailu na adresu, kterou jste nám poskytli.


V případě pochybností nás můžete kdykoliv kontaktovat, požádat o vysvětlení, doplnění, opravu nebo kompletní výmaz Vašich osobních údajů.

TÝM ZE-ZA-HRÁTKY